De samenstelling van de eeuwige lijst

De Eeuwige Lijst is samengesteld uit 7 "allertijden lijsten" die op de Nederlandse radio worden uitgezonden. Op elke lijst zijn in elk jaar punten te verdienen. Die punten leveren bij elkaar opgeteld  de basis voor de Eeuwige Lijst.

Welke lijsten doen mee?

- De top 2000 aller tijden van NPO radio 2

- De top 1000 van Veroncia

- De top 1000 van Q Radio

- De top 4000 van Radio 10

- De top 500 van Arrow Classic Rock

- De Evergreen top 1000 van NPO radio 5

- De top 1000 van Sublime FM (aangevuld met de Zwarte lijst van NPO radio 6)

NPO radio 6 zond tussen 2010 en 2016 vijf keer een zwarte lijst uit, maar stopte daarna. Op dat moment begon Sublime FM met het uitzenden van haar lijst en aangezien beide lijsten een grote overlap hebben zijn ze hier samengevoegd

De puntentelling

De puntentelling is heel eenvoudig. Nummer 1 op de lijst krijgt 500 punten, nummer 2 krijgt 499 punten tot en met nummer 500 die nog 1 punt krijgt. Lagere noteringen krijgen geen punten en worden dus niet meegeteld. Daarnaast geldt de beperking dat per lijst alleen de 10 beste noteringen tellen. Elk nummer heeft dus maximaal 70 noteringen die meetellen.

Eigen dynamiek

Door de restrictie dat per lijst slechts 10 noteringen meetellen krijgt de lijst een bijzonder dynamiek. Bij oudere nummers zijn alle noteringen vaak ingevuld en is er alleen nog ruimte voor verbetering als een nieuwe notering beter is dan de tiende notering op de betreffende lijst tot dan toe.  Nieuwe nummers zullen een aantal jaren nodig hebben om te stijgen op de lijst(en).

Op Eeuwige Lijst zelf worden nummers opgenomen als ze 5000 punten hebben. Daar hebben ze in ieder geval 2 jaar voor nodig.

Op de zenderlijsten worden de nummers opgenomen als ze 2500 punten hebben. Dat duurt dus minimaal 5 jaar.

Waarom alleen de top 500

Daarvoor zijn 2 redenen. Op de eerste plaats hebben de lijsten van Arrow en Sublime slechts 500 nummers. Hogere nummers ontbreken hier dus. Maar minstens zo belangrijk: het maken van deze lijst gebeurt in m'n vrije tijd. Langere lijsten gebruiken gaat mij ook teveel tijd kosten.